Gauti Laisvas Produktų katalogas!

Catalog

Galite užsisakyti mūsų naujausią katalogo versiją užpildydami formą tinklalapyje arba atsisiųsti pdf versiją čia.

Lars Laj įmonių socialinė atsakomybė

Įmonių socialinė atsakomybė skatina atsižvelgti ne tik į ekonominius ir finansinius įmonės rezultatus , bet taip pat rūpintis ir socialinėmis bei aplinkosauginėmis pasekmėmis.

Lars Laj aktyviai pasisako už socialinės atsakomybės pripažinimą, kaip vertę verslui. Mūsų įmonė stengiasi palaikyti pusiausvyrą tarp finansinės sėkmės ir aplinkosauginiu požiūriu atsakingos praktikos. Mes dirbame tam,kad kontroliuotume ir mažintume lakiųjų oro teršalų išmetimą, taikant taršos prevencijos programas, ir atitiktume visus aplinkos taršos teisės aktus, taip pat dirbame kad saugoti gamtos išteklius, naudojant medžiagas, energijos ir vandens išteklius efektyviai.

Lars Laj taip pat ėmėsi iniciatyvos kad išsaugotu nykstančias miško vietoves. Bendrovė įsipareigojo teikti pirmenybę medienai, kuri atkeliavo iš miškų kurie yra valdomi atsakingai ir atsisakome medienos pirkimo iš nykstančių miškų pasaulio regionų.

Kitas socialinės atsakomybės mūsų bendroveje aspektas, kur taip pat yra įtraukti mūsų darbuotojai, tiekėjai bei partneriai - tai yra vaikų išnaudojimas kaip darbo jėgą.Mūsų bendrovės sutartys su tiekėjais ar su kitomis šalimis sąlyga, kad vaikų darbas yra draudžiamas. | Mes darome privalomus susitarimus su tiekėjais, siekdami užtikrinti, kad jie, savo ruožtu, įsitikintų, kad jų tiekėjai bei subrangovai atitinka tuos pačius standartus.

Mes darome privalomus susitarimus su tiekėjais, siekdami užtikrinti, kad jie, savo ruožtu, įsitikintų, kad jų tiekėjai bei subrangovai atitinka tuos pačius standartus.

Taip pat turime įsipareigojimą siekti vyrų ir moterų lygybės mūsų įmonėje, - tai yra prioritetas. Mes skatiname lygybę darbo rinkoje ir siekiame vienodo ekonominio nepriklausomumo tarp vyrų ir moterų, vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą arba vienodos vertės darbą, lygybės priimant sprendimus,skatiname orumo principą. Mes gamybos kompanija, nors virš 35% visų Lars Laj darbuotojų yra moterys!

Mūsų kompanijoje dirba ir neįgalieji. Mes stengiamės pagerinti darbo, mokymo, integracijos, plėtros ir darbo vietų išsaugojimo reikalavimus. Mūsų darbo grupės išmokytos dirbti su žmonėmis, kurie yra skirtingi, neatsižvelgiant į jų skirtumus, integruojant neįgaliuosius su dideliais sunkumais dažnai turi teigiamą poveikį darbuotojų elgesiui ir produktų gamybai.

Mes tęsime savo pastangas šia kryptimi.

We take pride in meeting the benchmarks under the CSR. We will continue our efforts in this direction.